12:52 23.05.2020
მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსისგან 2 მილიონზე მეტი ადამიანი გამოჯანმრთელდაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge