15:16 25.09.2020
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე, მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონპროექტი ჩააგდესავტორ(ებ)ი : Geotimes.ge