15:47 02.10.2020
ლადო პაპავა - ლარი, ქართულ ეკონომიკაში ყველაზე ჯანსაღი სხეულიაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge