"მშვიდობის დაცვით დავნერგოთ მომავალი, ხელი შევუწყოთ „კაცობრიობის განვითარებისთვის საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ შექმნას"

"მშვიდობის დაცვით დავნერგოთ მომავალი, ხელი შევუწყოთ „კაცობრიობის განვითარებისთვის საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ შექმნას,"- საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს სამხედრო ატაშე, პოლკოვნიკი სუ ჟუ.

 

დღეს ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელი არმიის 94 წლის იუბილეა. 1927 წლის 1 აგვისტოს ნანჩანგის აჯანყებამ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეთაურობით ახალი ტიპის სახალხო არმია შვა. იმ დღიდან სახალხო არმიამ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობით ჩინელი ხალხის თავისუფლებას, ბედნიერებას, ეროვნულ დამოუკიდებლობასა და აღორძინებას მიუძღვნა თავი, მისი და ჩინელი ერის ბედი მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. 94 წლის განმავლობაში, სახალხო არმია გაიზარდა, გაძლიერდა, ომის ქარცეცხლი გამოიარა, სირთულეები გადალახა, უზარმაზარი მსხვერპლი გაიღო, ერთი ერთმანეთზე ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა; არმიამ ძლიერ შეუწყო ხელი ახალი პოლიტიკური მმართველობის გამყარებას, ჩინეთისთვის დიდი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებას, მტკიცედ დაიცვა ჩინელი ერის ღირსება, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მმართველობა და ჩინური სოციალიზმის სისტემა, ქვეყნის ეროვნული სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება და განვითარების ინტერესები, მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მომენტში დაიცვა ჩინეთის განვითარების შესაძლებლობა, შეინარჩუნა მშვიდობა რეგიონში და მსოფლიოში.

 

სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით ახალ სტადიაზე გადავიდა, ეროვნული თავდაცვისა და არმიის მშენებლობისთვისაც ახალი ეპოქა დაიწყო. ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელი არმია, პარტიის მიზანს ახალ ეპოქაში არმიის გაძლიერების თაობაზე, მტკიცედ იცავს, სი ძინფინგის იდეოლოგიას არმიის გაძლიერებაზე განუხრელად ახორციელებს, ახალი ეპოქის სამხედრო სტრატეგიულ კურსს ატარებს, სახალხო არმიაზე პარტიის აბსოლუტურ ხელმძღვანელობას ემორჩილება, ურყევად მისდევს არმიის გაძლიერების გზას ჩინური სპეციფიკით, არმიის რეფორმისა და გაძლიერების სტრატეგიას ყოველმხრივ ახორციელებს.

 

2015 წლის ბოლოდან ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელ არმიაში მმართველობის და სარდლობის სისტემის, მასშტაბის სტრუქტურის და ძალების ფორმირების, სამხედრო პოლიტიკური სისტემის და სხვ. რეფორმები განხორციელდა. შედეგად, შეიქმნა ახალი სისტემა, ახალი სტრუქტურა, ახალი მოდელი და ახალი იერსახე, ისტორიული მნიშვნელობის მიღწევები განხორციელდა, რამაც ჩინეთის ეროვნული თავდაცვისა და სამხედრო ძალების მოდერნიზებას და 2027 წლისთვის „არმიის ასწლიანი მიზნის“ განხორციელებას მყარი საფუძველი ჩაუყარა.

 

ჩინეთი განუხრელად ატარებს თავდაცვით ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკას  და მტკიცედ ეწინააღმდეგება ჰეგემონიზმს, ექსპანსიას და გავლენის სფეროებს. ამას განსაზღვრავს ჩინური სოციალიზმი, მშვიდობიანი განვითარების სტრატეგიული გადაწყვეტილება, დამოუკიდებელი და მშვიდობიანი საგარეო პოლიტიკა და ჩინეთის კულტურული ტრადიცია, რომ „მშვიდობა ყველაზე ძვირფასია“.

 

ახალი ჩინეთის დაარსების დღიდან, ჩინეთს ომის პროვოცირება არასდროს მოუხდენია და სხვა ქვეყნის ტერიტორიის არცერთი გოჯი არ დაუკავებია. ჩინეთის ეროვნული თავდაცვა და სამხედრო ძალების მშენებლობა და განვითარება მთლიანად ქვეყნის სუვერენიტეტის, უსაფრთხოების და განვითარების ინტერესების დაცვიდან გამომდინარეობს, რომელიმე ქვეყნისადმი არ არის მიმართული და საფრთხეს არ წარმოადგენს. ჩინეთს სხვისი კუთვნილი ნამცეციც არ უნდა, მაგრამ წინაპრების დატოვებული მიწის ერთ გოჯსაც არ დაკარგავს. ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელი არმია ყოველთვის მტკიცედ შეასრულებს თავის მოვალეობას და მისიას, შეინარჩუნებს მიუკერძოებლობასა და სამართლიანობას, მტკიცედ დაიცავს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ერთიანობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და უსაფრთხოებას.

 

ჩინეთი განუხრელად ატარებს დამოუკიდებელ და მშვიდობიან საგარეო პოლიტიკას, მტკიცედ მისდევს მშვიდობიანი განვითარების გზას, ხელს უწყობს ახალი ფორმის საერთაშორისო ურთიერთობების და „კაცობრიობის განვითარებისთვის საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ ჩამოყალიბებას, „სარტყელისა და გზის“ ინიციატივის მაღალ დონეზე განვითარებას; ჩინეთი თავისი განვითარებით მსოფლიოს ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინფინგის მიერ წამოყენებული „საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ შექმნის მნიშვნელოვანი იდეა - მშვიდობიანი განვითარების ტენდენციას შეესაბამება, ყველა ერის საერთო მოლოდინს ასახავს და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ფართოდ არის აღიარებული. ჩინეთის არმია ერთგულად ახორციელებს „საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ კონცეფციას, იცავს ურთიერთნდობის, ურთიერთსარგებლობისა და მომგებიანი თანამშრომლობის პრინციპებს, აქტიურად ავითარებს კონსტრუქციულ საგარეო სამხედრო ურთიერთობებს, სხვა ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან საქმიან თანამშრომლობას ეწევა და ახალი ფორმის მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი სამხედრო დიპლომატიის შექმნას უზრუნველყოფს. დღეისათვის ჩინეთი 150-ზე მეტ ქვეყანასთან თანამშრომლობს სამხედრო სფეროში, თანამშრომლობის დონე კი მუდმივად იხვეწება და სტრატეგიული ურთიერთნდობა დღითიდღე იზრდება,  რასაც მნიშვნელოვან წვლილი შეაქვს გლობალური სტრატეგიული სტაბილურობის შენარჩუნებაში.

 

ჩინეთი ყოველთვის მტკიცედ უჭერს მხარს საერთაშორისო სისტემას, რომლის ძირითად ბირთვს გაერო წარმოადგენს, გაეროს წესდების მიზნებისა და პრინციპების საფუძველზე მტკიცედ იცავს საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითად ნორმებს, სხვა ქვეყნებთან ერთად მუშაობს მულტილატერალიზმის და სამართლიანობის დასაცავად. 1990 წლიდან ჩინეთი აქტიურად მონაწილეობს გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებში. იგი მეორე ადგილზეა მშვიდობის დასაცავად გაეროში განხორციელებული შენატანების და საწევრო გადასახადების მიხედვით; უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს შორის პირველ ადგილზეა შეიარაღებული ძალების კონტრიბუციის მხრივ. გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის 30 წლიან პერიოდში, ჩინეთის არმია გულმოდგინედ ასრულებს გაეროს ქარტიის მიზნებსა და პრინციპებს; ჩინეთმა მონაწილეობა მიიღო გაეროს 25 სამშვიდობო ოპერაციაში და 40 000-ზე მეტი სამშვიდობო ჯარისკაცი გაგზავნა, რითაც გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების ცენტრალურ ძალად იქცა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დავების მშვიდობიანი გზით გადაჭრის, რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დაცვის და მიმღები ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების საქმეში. ფაქტებმა ცხადყო, რომ ჩინეთი ყოველთვის იყო მსოფლიო მშვიდობის მშენებელი, გლობალური განვითარების ხელშემწყობი და საერთაშორისო წესრიგის დამცველი. ჩინეთის არმია მსოფლიო მშვიდობისა და განვითარებისათვის მუდამ სამართლიანი ძალა იქნება.

 

ჩინეთი უწყვეტად იცავს „საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ კონცეფციას, დიდი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას კისრულობს, სხვა ქვეყნებთან ერთად დგას, იზიარებს მათ ჭირსა და ვარამს, მათ მხარდამხარ იბრძვის. დღეისათვის ბოლო ასი წლის განმავლობაში ყველაზე სერიოზული ვირუსული ეპიდემია - კოვიდ-19-ის პანდემია მთელს მსოფლიოში მძვინვარებს, მთელი მსოფლიოს ხალხების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას უზარმაზარ საფრთხეს უქმნის, გლობალურ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას კი უზარმაზარ გამოწვევებს უქადის. ეპიდემიის წინააღმდეგ ამ უპრეცედენტო ბრძოლაში, ჩინეთის არმია ეპიდემიის წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ პრეზიდენტ სი ძინფინგის რიგ მნიშვნელოვან განკარგულებებს პირნათლად ახორციელებს, ქვეყნის შიგნით ეპიდემიის პრევენციისა და კონტროლის გაძლიერების პარალელურად, აქტიურად არის ჩართული ეპიდემიის საწინააღმდეგო საერთაშორისო თანამშრომლობაში, უზრუნველყოფს საერთაშორისო საზოგადოებისთვის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პროდუქტის მიწოდებას, პრაქტიკული ქმედებებით იღებს დიდი არმიის მქონე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას. ეპიდემიის დაწყების შემდეგ, ჩინეთის არმიამ რამდენიმე ათეული ქვეყნის სამხედრო ძალებთან სხვადასხვა ფორმით განახორციელა ეპიდემიის საწინააღმდეგო საერთაშორისო თანამშრომლობა, მიაწოდა ნიღბები, სასუნთქი აპარატები და სხვა სამედიცინო მასალები, დაეხმარა ვაქცინებით, გააგზავნა სამედიცინო ექსპერტები, გამართა ვიდეო კონფერენციები ეპიდემიის პრევენციისა და კონტროლის საქმეში გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ჩინეთის არმია გააგრძელებს სხვა ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლას, გააღრმავებს უსაფრთხოების არატრადიციულ სფეროებში პრაგმატულ თანამშრომლობას, ახალ წვლილს შეიტანს "საერთო ჯანდაცვის მქონე თანამეგობრობის" ჩამოყალიბების და მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების საქმეში.

 

ჩინეთი ყოველთვის იყო მსოფლიოში გახსნილობის ხელშემწყობი, გლობალური ეკონომიკური ზრდის სტაბილური მამოძრავებელი ძალა, სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ბიზნეს შესაძლებლობების გაფართოების მსხვილი ბაზარი და გლობალური მმართველობის რეფორმების აქტიური მონაწილე. ჩინეთი და საქართველო უძველესი ისტორიისა და ბრწყინვალე კულტურის მქონე ქვეყნებია, რომლებიც ამჟამად ეროვნული აღორძინებისა და ქვეყნის განვითარებისთვის იბრძვიან. ბოლო წლებში, ჩინეთ-საქართველოს შორის მეგობრობა და თანამშრომლობა მუდმივად ღრმავდება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა სწრაფად ვითარდება. დღეისათვის ჩინეთი სტაბილურად ინარჩუნებს საქართველოს რიგით მესამე სავაჭრო პარტნიორის პოზიციას და ქართული პროდუქციის უმსხვილეს საექსპორტო ბაზარსაც წარმოადგენს. წელს ჩინეთმა და საქართველომ აქტიურად დაიწყეს ვაქცინების მიმართულებით თანამშრომლობა, ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთს ეხმარებიან კოვიდ-19-ის ეპიდემიასთან გამკლავებაში, ჩინურმა ვაქცინებმა საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო ვაქცინაციის გეგმას ხელი ძლიერ შეუწყო. ჩინური მხარე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ორი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს შორის ურთიერთობებს. ბოლო წლებში, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების კვალდაკვალ, ჩინეთ-საქართველოს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაც სწრაფად ვითარდება. ეპიდემიის ზეგავლენის მიუხედავად, ორი ქვეყნის სამხედრო ურთიერთობებში დინამიური განვითარების ტენდენცია ნარჩუნდება. ჩინური მხარე მზადაა მეტი ძალისხმევა მიმართოს ორი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს შორის ურთიერთობების შემდგომი სტაბილური განვითარებისკენ.

 

კაცობრიობის წინაშე უამრავი საერთო გამოწვევა დგას, მშვიდობის შენარჩუნება რთული ამოცანაა. ჩინეთის გადაწყვეტილება, რომ დაიცვას მსოფლიო მშვიდობა, არ შეიცვლება; ჩინეთის,  გადაწყვეტილება, რომ ხელი შეუწყოს ერთობლივ განვითარებას, არ შეიცვლება; ჩინეთის გადაწყვეტილება, რომ განავითაროს პარტნიორული ურთიერთობები, არ შეიცვლება; ჩინეთის გადაწყვეტილება, რომ მხარი დაუჭიროს მულტილატერალიზმს, არ შეიცვლება. ჩინეთის არმია მომავალშიც გააგრძელებს სამხედრო სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობას, ხელს შეუწყობს „კაცობრიობის განვითარებისთვის საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების“ შექმნას, იგი მზადაა ქართულ ჯართან უფრო პრაგმატული თანამშრომლობისთვის, გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევებზე ერთად რეაგირებისთვის და ერთად უფრო ლამაზი მსოფლიოს შენებისთვის.

ავტორ(ებ)ი : Geotimes.com.ge

ბოლო სიახლეები
 

 
 

მსგავსი სიახლეები
ბლოგი

პოლონური სასწაული და „შოკური თერაპია“

პოლონეთის ეკონომიკა მეექვსეა ევროკავშირში და უდიდესია ევროკავშირის ყოფილი აღმოსავლეთ ბლოკის წევრთა შორის.

თებერვალი 24 , 2020

"2020-2024 წლებში ჩვენ გვექნება რეგიონში და ევროპაშიც ყველაზე მაღალი 5%-იანი ზრდა"

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ანგარიში, რომელიც გასულ წელს აფასებს, განსაკუთრებით როგორც არასდროს დღეს რამდენიმე მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი:

თებერვალი 13 , 2020

დიდი ბრიტანეთი კეინსიდან დღემდე - ციკლიდან ეკონომიკის გაკვეთილები

გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკა ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის და დაბალი გადასახადების პრინციპებს და მიუხედავად მომსახურების სერვისების პრიორიტეტისა, არის წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა გერმანიის და იაპონიის მსგავსად.

იანვარი 27 , 2020

"ქვეყანაში წარმოქმნილი არასტაბილურობა გაურკვევლობასა და ნეგატიურ მოლოდინებს წარმოქმნის, პირველ

ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე, სხვა საკითხებმა, მათ შორის ეკონომიკამაც მეორე პლანზე გადაიწია.

ნოემბერი 19 , 2019

"ქვეყანას ნამდვილად აქვს სწრაფი ზრდის ეკონომიკური და ადამიანური რესურსები, რაც გაზრდის შემოსავლ

მე ამ თემაზე მსჯელობისას სხვა დროსაც აღმინიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის არსი არის ეროვნული შემოსავლის პროგრესიული ზრდა გრძელვადიან პერსპექტივაში.

ნოემბერი 14 , 2019

წყალტუბოს პროექტი საქართველოს რეგიონალურ ტურისტულ ჰაბად გადააქცევს

ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება წყალტუბოში გამოისყიდოს ყველა, 22 სასტუმრო, 9 აბანო და განახორციელოს მათი სრული რეაბილიტაცია, არის უპრეცედენტო თავისი მაშტაბურობით და საინვესტიციო გადაწყვეტილებების თვალსაზრისითაც.

ოქტომბერი 29 , 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოხსენება მიმდინარე ეკონომიკური ტრანსფორმაციის შეუქცევად ხასიათს ადასტუ

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მისიამ საქართველოში მორიგი ვიზიტი დაასრულა და შემაჯამებელი მიმოხილვა გამოაქვეყნა. სსფ-ის ეს მოხსენება რამდენიმე ფაქტორის გამო არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი.

სექტემბერი 19 , 2019

საქართველო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის ღიაობით და საინვესტიციო მიმზიდველობით მოწინავე, გამორ

მათ ასევე გააჟღერეს მნიშვნელოვანი გზავნილები, რომ ჩვენი ქვეყნისა და მისი ეკონომიკის მასშტაბიდან გამომდინარე, ერთ სულ მოსახლესთან მიმართებით მოზიდული ინვესტიციების კუთხით საქართველოს აქვს საუკეთესო მონაცემები.

სექტემბერი 12 , 2019

"ქართულ ოცნებას" უკვე მეორე ფრონტზე - ხაზარაძე-ჯაფარიძის წინააღმდეგ მოუწევს არც თუ იოლი პო

"ორი ფრონტი" კი არა, არამედ ორმაგი ბუნება და შიდა წინააღმდეგობა "ქართული ოცნებისა" :

აგვისტო 29 , 2019

ეს არის საქართველოს მთავარი მტერი, რომელსაც საუბედუროდ - ოკუპირებული აქვს ქვეყანა!

ნიჰილიზმზე ვწერდი და ზოგი მთხოვს, მაგალითები მოიყვანე, რომ უფრო თვალსჩინო და გასაგები იყოს ამ ტერმინის მნიშვნელობაო.

აგვისტო 15 , 2019

"2008-2012 წლებში ქვეყანა სრულ ეკონომიკურ კოლაფს საერთაშორისო დახმარებამ გადაარჩინა"

2008 წლის აგვისტოს ომის შეფასებისას, ბევრი ითქვა და დაიწერა, როგორც ქართულ ისე უცხოურ პრესაში.

აგვისტო 08 , 2019

"ლარს და მთავრობას კი არ უნდა ჩავუდგეთ კრიჭაში, არამედ ემბარგოს დამწესებელს"

ყველაზე ცუდი ისაა, რომ დარგის პატივსაცემი, ან აღიარებული სპეციალისტები, ან მიკერძოებულ განცხადებას აკეთებენ, ან დუმან.

აგვისტო 01 , 2019

"კომერციული რისკების დაზღვევა მთავრობის მიერ არ უნდა განხორციელდეს"

ანაკლიის პორტის ირგვლივ განვითარებული ისტორია, როგორც ჩანს წმინდა საინფორმაციო ომის ტალღაზე გადადის.

აგვისტო 01 , 2019

"ივნისში ეკონომიკის 5 %-იანი ზრდა საგარეო კურსზე რევოლუციური სცენარის ღია ზეგავლენას ადასტურებს

2019 წლის ივნისშის წინა თვეების ანალოგიურად, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა და 5.0 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2019 წლის იანვარ-ივნისის საშუალო ზრდა 4.9 პროცენტს გაუტოლდა.

ივლისი 31 , 2019

"შემაგინე და გესვრი"- პუტინის შურისძიება გინებაზე

ერს არ გვაქვს ცივი გონება, თუ როგორ უნდა გავუმკვლავდეთ საფრთხეებს. ყველაფერი წალეკა პოპულიზმმა და ძალაუფლებისთვის ბრძოლამ.

ივლისი 10 , 2019

"საქართველო „მცირე ბიზნესის აქტის“ რეიტინგში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ლიდერია"

2 ივლისს, ქ. პარიზში "ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის(OECD) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის „მცირე ბიზნესის აქტის“ რეიტინგში ლიდერად დასახელდა.

ივლისი 03 , 2019

"პროპორციული არჩევნებით პოლიტიკა ადგილობრივ კონტექსტს უმეტესწილად დაკარგავს"

ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული არგუმენტი პროპორციული არჩევნების წინააღმდეგ, რაც გუშინ თუნდაც ფბ-ზე ხშირად და ხაზგასმით აღინიშნა, ის არის, რომ ადგილობრივ კონტექსტს, თუკი სრულიად საქართველოს ერთიანი სიებით იქნება არჩევნები, მთლიანად თუ არა, დიდწილად დაკარგავს ეროვნული პოლიტიკა.

ივნისი 25 , 2019

„სსფ-ის ანგარიშში ცალსახად არის აღნიშნული, რომ მიმდინარე რეფორმები ხელს უწყობს სწრაფ და ინკლუზიურ ზრ

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაასრულა საქართველოსათვის „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (Extended Fund Facility), ფარგლებში მეოთხე მიმოხილვა.

ივნისი 20 , 2019

საკრედიტო ექსპანსია ეკონომიკაში ღრმა რეცესიას წარმოშობს

საქართველოს ეროვნული ბანკის ჟურნალ „ეკონომიკა და საბანკო საქმე“ ბოლო ნომერში ძალზე საინტერსო მასალა გამოქვეყნდა „ჭარვალიანობის“ ზეგავლენაზე მოხმარებაზე და ეკონომიკურ რეცესიაზე, რომელიც განხილულია 2015-2016 წლებში, ბრაზილიის ფინანსური კრიზისის მაგალითზე.

ივნისი 17 , 2019

„დამაიმედებელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და რეფორმები, ქმნის წინაპირობებს ინკლუზიური ზრდისათვის“

მიმდინარე წლის აპრილში მშპ-ს მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა როგორც მომსახურების სექტორში, ასევე ეკონომიკის რეალურ სექტორში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში;

მაისი 31 , 2019