16:19 15.07.2016
ფეხის თითების ფორმა და ხასიათი: მსგავსი საინტერესო ფაქტები ჯერ არსად წაგიკითხავთ!

სტატიაში გაგაცნობთ პედომანტიის - ფეხისგულის ხაზებისა და ფეხის თითების მიხედვით მკითხაობის შესახებ. ეს მეცნიერება ფიზიოგნომიკის მიმართულებას მიეკუთვნება და დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხვადასხვა იდუმალი პრაქტიკის მოყვარულებს შორის.


ხასიათი ფეხის თითების მიხედვით:მაგალითი 1


შემოქმედებითი პიროვნების მაჩვენებელია. ადამიანები მსგავსი ფეხის თითებით ძალიან ჭკვიანები არიან და ნებისმიერ პრობლემას კრეატიულად წყვეტენ, მაგრამ ხანდახან თავდაუჯერებლობის გამო დაწყებული საქმე ბოლომდე არ მიჰყავთ. მაგალითი 2


მსგავსი ფეხის თითების მქონე ადამიანები ენერგიული და მოხერხებულები არიან. ყოველთვის მიჰყვებიან ბოლომდე 

იმას, რისიც გულწრფელად სწამთ. მაგალითი 3


ლიდერის თვისებების მაჩვენებელია. ასეთი ადამიანების მთავარი მიზანი წარმატებაა საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში. მხოლოდ ერთი რამ უშლით მათ ხელს - ზედმიწევნითი პერფექციონიზმი!მაგალითი 4


ამ ადამიანებისთვის მთავარ ღირებულებას ოჯახი და ახლობლები წარმოადგენს. მათ მოსმენის და თანადგომის უნარი გააჩნიათ. ხანდახან მათ გულთან ზედმეტად ახლოს მიაქვთ ყველაფერი და ეს ხშირად ხელს უშლით მათ. მაგალითი 5


ამბიციურობაზე მეტყველებს. ფეხის თითების მსგავსი ფორმის მფლობელები მიმზიდველები არიან, თუმცა ხშირად ბავშვურად მიამიტები. 
ავტორ(ებ)ი : marao.ge