14:09 10.12.2016
ხათუნა კალმახელიძისა და მისი ,,გაფუჭებული" ავტომანქანის სასაცილო ისტორიაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge