16:01 09.04.2020
აფხაზეთში, რუსულ სამხედრო ბაზაზე საველე ჰოსპიტალი ეწყობაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge