21:58 23.06.2020
პირები, რომლებიც პარკირების წესების დარღვევისთვის „სითი პარკმა“ 2018 წლის 10 აპრილამდე დააჯარიმა, ჯარიმისგან თავისუფლდებიან

პირები, რომლებიც პარკირების წესების დარღვევაზე „სითი პარკის“ მიერ დაჯარიმდნენ, ადმინისტრაციული სახდელისგან თავისუფლდებიან. პარლამენტმა პირველი მოსმენით (82 მომხრე) „ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ“ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტის მიზანია ერთჯერადი ხასიათის განსაკუთრებული ღონისძიების გატარება, რაც გულისხმობს იმ პირების ჯარიმისგან და საურავისგან გათავისუფლებას, რომელთაც დგომა-გაჩერებისა და პარკირების წესების დარღვევის გამო ჯარიმები 2018 წლის 10 აპრილამდე დაეკისრათ.

 

„უნდა აღინიშნოს, რომ დღეის მდგომარეობით, არაერთი მიმდინარე საქმე არის აღსრულების ეროვნული ბიუროში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სასამართლოებში. შესაბამისად, ყველა ამ საქმეზე მოხდება განხილვების შეწყვეტა და მოხდება ადმინისტრაციული სახდელისაგან - ჯარიმისგან და შესაბამისი საურავისგან გათავისუფლება, რაც ჯამში დაახლოებით 850 000 ლარს შეადგენს“, - ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.
ავტორ(ებ)ი : geotimes.ge