16:07 12.07.2020
რუსთავის „ცხელების ცენტრიდან“ პაციენტი გაიქცაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge