12:52 19.11.2020
ქალბაჯარის შემდეგ, სომხები ყველაფერს აღდამშიც წვავენავტორ(ებ)ი : Sputnik Armenia