12:17 14.01.2021
ჯანმოს ექსპერტები უხანში ჩადიანავტორ(ებ)ი : Reuters თეა მოსაშვილი