11:03 20.02.2021
კორონავირუსის მსოფლიო სტატისტიკაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge