12:19 03.03.2021
მთვარის ჰოროსკოპი: 3 მარტი

კარ­გი დღეა ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად. შან­სი მო­გე­ცე­მათ მო­აგ­ვა­როთ ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბი.

 

კარ­გი დღეა ბიზ­ნე­სი­სა და სა­ვაჭ­რო საქ­მე­ე­ბის­თვის.

 

კარ­გი დღეა უფ­როს თა­ო­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის. მათ­გან რჩე­ვის მი­ღე­ბა.

 

ურ­თი­ერ­თო­ბის, საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვას არ გირ­ჩევთ.

 

კარ­გი დღეა საქ­მი­ა­ნო­ბის, სა­მუ­შაო ად­გი­ლის შე­საც­ვლე­ლად.

 

კარ­გია მოგ­ზა­უ­რო­ბის (გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ზღვა­ოს) და­წყე­ბა.

 

მცი­რე ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა არ გა­წყენთ, კარ­გი დღეა სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ყვა­ვი­ლე­ბის და­სარ­გა­ვად,

 

კარ­გი დღეა ქორ­წი­ნე­ბი­სა და ნიშ­ნო­ბი­სათ­ვის.

 

ამ დღეს და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და იღ­ბლი­ა­ნია. შე­საძ­ლოა, მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში, ცხოვ­რე­ბის აზ­რის ძი­ე­ბა­ში გა­ა­ტა­როს.

 

თმის შეჭ­რა ბედ­ნი­ე­რე­ბა­სა და სი­ხა­რულს მო­გი­ტანთ.

 

ამ დღის ქვე­ბია: გამჭვირ­ვა­ლე ამეთ­ვის­ტო, ზურ­მუხ­ტი, ვარ­დის­ფე­რი და ჟო­ლოს­ფე­რი კვარ­ცი.

 

მთვა­რის ოც­და­მეშ­ვი­დე დღე და­ი­წყე­ბა 63:23

 

სა­მე­დი­ცი­ნო რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი - მთვა­რე მერ­წყულ­ში


გა­და­დეთ ოპე­რა­ცი­ე­ბი სახ­სრებ­ზე, აპენ­დიქსზე (ბრმა ნაწ­ლა­ვი) პრო­ცე­დუ­რე­ბი ფე­ხებ­ზე, ნერ­ვულ სის­ტე­მა­ზე.

 

არ და­ძა­ბოთ და გა­და­ღა­ლოთ თვა­ლე­ბი.

 

კარ­გი დღეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის, შიმ­ში­ლის­თვის.

 

მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰო­ლურ სას­მელს.

 

გაფრ­თხილ­დით, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტრავ­მე­ბი და მო­ტე­ხი­ლო­ბე­ბი.
ავტორ(ებ)ი : geotimes.ge