23:26 04.04.2021
ერთადერთი სფერო, სადაც მზარდი ექსპორტი გვაქვს და დადებით სავაჭრო სალდოს ვუახლოვდებით, აგრობიზნესიაავტორ(ებ)ი : geotimes.ge