11:06 09.04.2021
გიორგი გახარია - დღესაც გვჭირდება ერთიანობის ის ხარისხი, რომელიც ერმა 9 აპრილს აჩვენა

საქართველოს ყოფილი პრემიერი  გი­ორ­გი გა­ხა­რია  9 აპრილის ტრაგედიის  32-ე წლისთავს სოციალურ ქსელში  ეხმაურება.  

"უკვე 32 წე­ლია ეს დღე ერ­თდრო­უ­ლად დიდი ტკი­ვი­ლით და სი­ა­მა­ყით გვავ­სებს. გვტკი­ვა და პა­ტივს მი­ვა­გებთ ჩვენს გმი­რებს, რომ­ლე­ბიც 1989 წლის 9 აპ­რილს საბ­ჭო­თა არ­მი­ის და­ნა­შა­ულ­მა იმ­სხვერ­პლა.

გვე­ა­მა­ყე­ბა მათი და მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს, ყვე­ლა თა­ო­ბის ის სუ­ლის­კვე­თე­ბა, ერ­თი­ა­ნო­ბა და შე­მარ­თე­ბა, რო­მელ­მაც ზუს­ტად ორ წე­ლი­წად­ში თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მოგ­ვი­ტა­ნა, სა­ქარ­თვე­ლომ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა გა­მო­ა­ცხა­და და შე­უდ­გა სა­ხელ­მწი­ფოს მშე­ნებ­ლო­ბას.

დღე­საც გვჭირ­დე­ბა ერ­თი­ა­ნო­ბის ის ხა­რის­ხი, რო­მე­ლიც ჩვენ­მა ერმა არა­ერ­თხელ, მათ შო­რის, 1989 წლის 9 აპ­რილს აჩ­ვე­ნა, მხო­ლოდ ასე იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე, დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს მშე­ნებ­ლო­ბა. #დი­დე­ბაგ­მი­რებს", - წერს გა­ხა­რია.
ავტორ(ებ)ი : geotimes.ge