17:30 11.05.2021
მარჯნის რიფები გლობალური დათბობის გამო შესაძლოა გაქრესავტორ(ებ)ი : geotimes.com.ge