22:06 14.05.2019
„ქალო! ღმერთს არ დაუსჯია ჰომოსექსუალებიო, რომ იძახი, აბა სოდომი მე გადავწვი? იქნებ ბიძინამ გადაწვა "კარფურის" ასაშენებლად?“

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება მომღერალ თამრიკო ჭოხონელიძის პოზიციას 17 მაისს ოჯახის სიწმნიდის დღის დაწესების შესახებ და წერს:

 

„ეს ქალი ან ძალიან შ ტ ე რ ი ა, ან დახვეწილი დ ე მ ა გ ო გ ი! თამრიკო ჭ ო ხ ო ნ ე ლ ი ძ ე;- "არ ვარგა დ ა პ ი რ ი ს პ ი რ ე ბ ა ადამიანებთან მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ს ე ქ ს უ ა ლ უ რ ი ორიენტაცია აქვთ, მე ეს დავინახე 17 მაისს ო ჯ ა ხ ი ს დღის დაწესებით, ისე, პ ა ტ რ ი ა რ ქ ი ს საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. ეს არ არის ქ რ ი ს ტ ი ა ნ უ ლ ი! არც ღ მ ე რ თ ს უთქვამს, რომ უნდა დ ა ვ ს ა ჯ ო თ ასეთი ადამიანები..." - გ ვ მ ო ძ ღ ვ რ ა ვ ს დიდი "ჰუმანისტი"! ქალო! ღმერთს არ დაუსჯია ჰ ო მ ო ს ე ქ ს უ ა ლ ე ბ ი ო, რომ იძახი, აბა ს ო დ ო მ ი მე გ ა დ ა ვ წ ვ ი? ან იქნებ ბ ი ძ ი ნ ა მ გადაწვა "კ ა რ ფ უ რ ი ს" ასაშენებლად? მერე კიდევ - პატრიარქის საწინააღმდეგო თუ არაფერი გაქვს, სწორედ პატრიარქმა დააწესა ეგ დღე "ო ჯ ა ხ ი ს დღედ" და ანუ პატრიარქი ემსახურება დაპირისპირებას? ან კიდევ, პატრიარქს ასწავლი შენ ღმერთმა ვინ დასაჯა? მაგრამ ყველაზე ს ა ს ა ც ი ლ ო ისაა, 10 წუთის მერე თქვა - "თუ შევამჩნიე, რომ ჩემს შ ვ ი ლ ი შ ვ ი ლ ე ბ ს ვინმე უტარებს ასეთი გ ა რ ყ ვ ნ ი ლ ე ბ ი ს და უზნეობის პ რ ო პ ა გ ა ნ დ ა ს, ნამდვილად შ ე ვ ა კ ვ დ ე ბ ი ო!" კაცო! თუ დაპირისპირება არ გინდა, რანაირად შეაკვდები? პლიუს ამას, ესე იგი მაინც აღიარებ, რომ ჰომოსექსუალიზმი "გარყვნილება" და "უზნეობაა" ხო? შენ თვითონ მაინც თუ იცი, რა გინდა, შე უბედურო? ნ ა ც ე ბ მ ა ფული მოგცეს ბევრი და არ გინდა, დაკარგო! ეგაა მთელი შენი პ რ ო ბ ლ ე მ ა! მაგრამ იმდენი ტვინი იქონიე, რომ გ ა ჩ უ მ დ ე! პირს რომ აღებ, ძალიან ს ა ც ო დ ა ვ ი ხარ....“, წერს ბაკურ სვანიძე.
ავტორ(ებ)ი : geotimes.ge